Kalender

Wat staat er binnenkort op het programma?


Gedurende het jaar worden er wedstrijden bij ons verreden en zijn er klusdagen. 

Zie hieronder voor de kalender.

Tijdens deze wedstrijden of klusdagen is het niet mogelijk om te rijden, tenzij je aan de wedstrijd mee doet.

Het is echter wel mogelijk om op de Zaterdag voor de wedstrijd te komen rijden, tenzij dit anders vermeld wordt.


Aankomende wedstrijd

For English scroll down

Für Deutsch scrollen Sie nach unten

Op 28 en 29 oktober wordt door MachOne deze wedstrijd weer georganiseerd. 
We racen in de klassen brandstof en electro 1:8 buggy. 

Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- als je via bank tevoren overmaakt. Contant aan de baan kan ook. Daar komen € 5,- extra kosten bij.  
Inschrijven gaat via onderstaande link van Myrcm 


Hotel advies
Zoek je een slaapplaats in een hotel. 
Als je bij onderstaand hotel boekt krijg je 10% korting als je de code: Machone gebruikt. 

Sleutelruimte/pit tenten
Er is plaats voor ongeveer 40 tot 50 mensen in onze overdekte sleutelruimte. 
Je kunt daarin een plekje reserveren door een pit mat of iets dergelijks op je tafel te leggen zodat je de volgende dag weer dezelfde plek hebt. 
Er is genoeg plaats op ons terrein voor eventuele pit tenten. 

Parkeren
In verband met de veiligheid en eventuele calamiteiten mogen er, met uitzondering an de caravans en campers, geen auto’s op het terrein geparkeerd worden. Deze dienen op de dijk naast het terrein geparkeerd te worden. 
Laden en lossen kan bij de slagboom voor de ingang. 

Kantine
Op alle racedagen zal de kantine geopend zijn. 
Er zijn frietjes, snacks en diverse dranken. 
Graag met pin betalen. 
Je kunt op zaterdag een ontbijt bon kopen voor de zondag ochtend. Dit zal worden uitgeserveerd tussen 8:00 en 9:00 uur. 

spullen opslaan
Er is de mogelijkheid om je spullen in de nacht op te slaan in een van onze containers. 

Caravans/campers
Als je komt met camper of caravan, mail ons dan even dan houden wij een plaatsje vrij. LET OP er is overdag geen stroom voorziening aanwezig voor de campers of caravans. 

Verfstrippers/föhn 
Onze stroomvoorziening kan het gebruik van verfstrippers/ föhn, om de nitro motoren NIET aan. Deze zijn tijdens dit evenement verboden.


English
On October 28 and 29 MachOne will organize another race. 
We race in the fuel and electro 1:8 buggy classes.

To enrol
The registration fee is € 20, - if you transfer via bank in advance. Cash on the job is also possible. An additional € 5.00 will be added to this.
Register via the Myrcm link below


Hotel advice
Are you looking for a place to sleep in a hotel.
If you book at the hotel below you will receive a 10% discount if you use the code: Machone.

Key room/pit tents
There is room for about 40 to 50 people in our covered key room.
You can reserve a spot by placing a pit mat or something similar on your table so that you have the same spot the next day.
There is enough space on our site for any pit tents.

Parking
In connection with safety and possible calamities, with the exception of caravans and campers, no cars may be parked on the site. These must be parked on the dike next to the site.
You can load and unload at the barrier in front of the entrance.

Canteen
The canteen will be open on all race days.
There are fries, snacks and various drinks.
Please pay with pin.
You can buy a breakfast voucher on Saturday for Sunday morning. This will be served between 8:00 AM and 9:00 AM.

store stuff
There is the possibility to store your belongings overnight in one of our containers.

Caravans/Motorhomes
If you come with a camper or caravan, please email us and we will keep a place free. PLEASE NOTE there is no power supply for the campers or caravans during the day.

Paint strippers/hair dryer
Our power supply can NOT handle the use of paint strippers / hair dryer, to nitro engines. These are prohibited during this event.


Deutsch
Am 28. und 29. Oktober veranstaltet MachOne einen weiteren Wettbewerb.
Wir fahren in den Benzin- und Elektro-1:8-Buggy-Klassen.

Sich einschreiben
Die Anmeldegebühr beträgt € 20,- bei Überweisung per Vorkasse. Auch Barzahlung vor Ort ist möglich. Dazu kommen zusätzlich 5,00 €.
Registrieren Sie sich über den Myrcm-Link unten


Hotelberatung
Suchen Sie eine Übernachtungsmöglichkeit in einem Hotel?
Wenn Sie im unten aufgeführten Hotel buchen, erhalten Sie 10 % Rabatt, wenn Sie den Code Machone verwenden.

Schlüsselraum/Grubenzelte
In unserem überdachten Schlüsselraum finden ca. 40 bis 50 Personen Platz.
Sie können einen Platz reservieren, indem Sie eine Boxenmatte oder ähnliches auf Ihren Tisch legen, sodass Sie am nächsten Tag denselben Platz haben.
Auf unserem Gelände ist ausreichend Platz für etwaige Boxenzelte.

Parken
Aus Sicherheitsgründen und wegen möglicher Katastrophen dürfen auf dem Gelände keine Autos geparkt werden, mit Ausnahme von Wohnwagen und Wohnmobilen. Diese müssen auf dem Deich neben dem Gelände geparkt werden.
Sie können an der Schranke vor dem Eingang ein- und ausladen.

Kantine
Die Kantine ist an allen Renntagen geöffnet.
Es gibt Pommes, Snacks und verschiedene Getränke.
Bitte zahlen Sie mit PIN.
Sie können am Samstag einen Frühstücksgutschein für Sonntagmorgen kaufen. Dieser wird zwischen 8:00 und 9:00 Uhr serviert.

Sachen aufbewahren
Es besteht die Möglichkeit, Ihr Hab und Gut über Nacht in einem unserer Container einzulagern.

Wohnwagen/Wohnmobile
Wenn Sie mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen anreisen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail und wir halten einen Platz frei. BITTE BEACHTEN SIE, dass es tagsüber keine Stromversorgung für Wohnmobile oder Wohnwagen gibt.

Abbeizmittel/Fön
Unser Netzteil ist NICHT für die Verwendung von Abbeizmitteln/Haartrocknern und Nitromotoren geeignet. Diese sind während dieser Veranstaltung verboten.

MachOne kalender 2023


In Nederland wordt er een nationaal 1:8 off road kampioenschap verreden.
De Buggycup.
2 klassen strijden daar om de winst.
Electro  en Nitro klasse. 
Hier zie je de kalender met de locatie’s.